Skola

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan.
När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka.

Vi vill höja skolpengen och anställa fler lärare och lärarassistenter så att eleverna lär sig mer och studieron kan öka. Läraren ska få mer tid med varje elev.

Alla Huddinges skolor ska vara bra skolor och med en bra skolorganisation kan små barn gå i en skola nära hemmet och äldre elever kan mötas över gränserna i större högstadieskolor. Elevhälsan ska hålla hög kvalitet och finnas för de elever som behöver den.

I Huddinge ska alla elever lyckas och personalen kunna utföra sitt arbete

  • I Huddinge ska antalet skolplatser öka
  • I Huddinges skolor ska det finnas hjälp för barn med särskilda behov
  • I Huddinge ska alla elever få möjlighet till avgiftsfri läxhjälp
  • I Huddinge ska lärartätheten öka
  • I Huddinges skolor ska vi ha nolltolerans mot kränkningar och mobbing och psykisk ohälsa bland unga ska bekämpas

Har du frågor?

Rasmus Lenefors (S)

Ordförande i Grundskolenämnden

rasmus.lenefors@huddinge.se


Nyheter om vår skolpolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om skolan!

facebook Twitter Email