Integration & mångfald

Sverige ska vara ett välkomnande land där vi tydligt står upp för värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. Ett land där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen. 

Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Det ska vara ordning och reda i kommunens mottagande av nyanlända. Utgångspunkten ska vara att alla ska jobba och bidra till samhället. Alla ska också få plats i samhällsgemenskapen och varje enskild Huddingebos kompetens ska tas tillvara. När människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts sprids kunskap och nya idéer uppstår. Det är en viktig kraft som Huddinge ska tillvarata.

I Huddinge ska det gå snabbt att bli integrerad

  • I Huddinge ska det skapas introduktionsprogram för nyanlända så att de ges kännedom om kommunen, jobb- och utbildningsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter m.m.
  • I Huddinge ska det gå att plugga Svenska för invandrare (SFI) både på dagtid och kvällstid
  • I Huddinge ska alla nyanlända lära sig svenska och utbilda sig för att ta jobben som växer fram
  • I Huddinge ska det införas obligatorisk språkundervisning för anställda i välfärden med otillräcklig svenska
  • I Huddinge ska kommunen tillvarata nyanländas kompetens, exempelvis kan nyanlända med lärarutbildning anställas som resurs i skolan

Har du frågor?

Anders Ferbe (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

anders.ferbe@huddinge.se


Nyheter om vår integrationspolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om integrationen!

facebook Twitter Email