Grundskolenämnden uppfyller inte sina mål

De senaste årens sparkrav på Huddinges grundskolor har bland annat lett till nedskärningar i elevhälsa och färre antal små undervisningsgrupper. Grundskolenämnden når i sin egen verksamhetsberättelse ”god nivå” i endast två av åtta övergripande och strategiska mål. På dagens kommunstyrelsesammanträde kommer Socialdemokraterna därför yrka på att grundskolenämndens sammanlagda måluppfyllelse sänks från ”god” till ”godtagbar”.

– Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag under flera år prioriterat investeringar i Huddinges skolor. Vi har gjort det för att varje barn förtjänar en bra start i livet och för att personalen i skolan förtjänar bättre förutsättningar för att utföra sitt arbete. Det är tydligt att Socialdemokraternas prioritering på skolan i vårt budgetförslag för 2018 hade behövts för att höja kunskapsresultaten och öka jämlikheten, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I grundskolenämndens egen verksamhetsberättelse är det bara två av åtta övergripande och strategiska mål där uppfyllelsen bedöms som ”god”. Övriga sex mål bedöms som den lägre parametern ”godtagbar”.

– Arbetet med att stärka Huddinges skolor för både elever och lärare gynnas varken av skön- eller svartmålning. Vi konstaterar att det inte finns stöd i årsredovisningen för att den sammanvägda måluppfyllelsen för grundskolenämnden ska bedömas som god. I nämndens egen verksamhetsberättelse är alla övergripande och strategiska mål utom två bedömda som godtagbara. Det borde därmed också vara den sammanvägda måluppfyllelsen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i grundskolenämnden.

Socialdemokraternas yrkande kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i grundskolenämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email