Öka säkerheten på Trångsunds skolvägar

Alla barns skolvägar ska vara trygga och säkra. Det finns dock skolvägar i Huddinge där säkerheten idag är bristfällig. En av dem är vägarna till Trångsundsskolan. Socialdemokraterna vill därför att det tas fram en plan för hur säkerheten på skolvägarna till Trångsundsskolan kan öka.

– När Huddinge växer och utvecklas behöver vi både försäkra oss om en god säkerhet kring den samhällsservice som tillkommer, men också om att vi inte glömmer bort att följa upp och förbättra den som redan finns. Att öka säkerheten på skolvägarna till Trångsundskolan skulle vara ett konkret och viktigt steg att ta, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Ett problem med skolvägarna till Trångsundsskolan är att trafiksituationen på Tornslingan som går utanför skolan ofta blir ansträngd. Detta på grund av att vägen är smal, bilar står parkerade längs sidan, och att gatan ska rymma både föräldrar och skolbussar som ska hämta och lämna, såväl som trafiken till och från de boende i området.

– Att våra barn kan ta sig självständigt till och från skolan är positivt både för deras hälsa och utveckling såväl som för miljön. Det är därför bra att Huddinge kommun inom ramen för arbetet Säkra skolvägar aktivt verkar för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Genom vår motion vill vi driva på för att alla skolor, oavsett om de är nya eller äldre, ska ha säkra skolvägar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Ett annat problem vid Trångsundsskolan är cirkulationsplatsen framför skolan som inte sällan präglas av att många bilar parkerar där på ett mindre trafiksäkert sätt och att det skapas en trång och stressfull miljö. Detta förstärks av att det också är här som både skolbussarna och varutransporterna stannar. 

Och ett tredje problem, som hänger ihop med det förra, är att barnens skolgård ligger i direkt anslutning till cirkulationsplatsen och att det finns en stor öppning från denna rakt in till skolgården. Det innebär exempelvis att en boll från skolgården kan rulla ut bland bilarna och att ett springande barn lätt kan följa efter.

Att öka säkerheten på Trångsunds skolvägar var ett lokalt vallöfte från Socialdemokraterna inför valet 2018. Tidigare i september flyttade Socialdemokraterna i Huddinge också ut sitt kansli till Trångsund under en vecka och besökte då Trångsundsskolan för att bland annat diskutera skolvägarna.

– Alla skolvägar i Huddinge ska vara trygga och säkra. Det måste gälla oavsett vilken del av kommunen man bor i och vilken skola man går på, säger Eeva Laine (S), kommunfullmäktigeledamot och Trångsundsbo.

Socialdemokraternas motion kan du läsa här.  

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Eeva Laine
Kommunfullmäktigeledamot och Trångsundbo
072-853 18 60
eeva.laine@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email