Klimat & miljö

Klimatfrågan är en av vår tids största ödesfrågor. Huddinge ska vara en miljökommun i framkant och arbeta för att påverka människors beteenden i rätt riktning. Utsläppen av växthusgaser ska minska, den biologiska mångfalden skyddas och miljön ska vara giftfri.

Många Huddingebor har svårt att få sina livspussel att gå ihop. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till det och utformar den offentliga servicen, tillgången till parkeringsplatser, parker och annat för att möta upp mot invånarnas behov. Det handlar också om att pendeltågstrafiken måste fungera.

Socialdemokraterna vill skapa ett tryggare samhälle och ett starkare Huddinge. Att ha en politik för att hantera klimathotet, mänsklighetens svåraste utmaning, är en viktig del i detta.

I Huddinge ska miljöarbetet ligga i framkant

  • I Huddinge ska det ställas tuffa miljökrav vid upphandling
  • I Huddinge ska det vara enkelt och tryggt att sopsortera i alla bostadsområden
  • I Huddinge ska det vara lätt att välja klimatvänliga transportmedel
  • I Huddinge ska det tas fram en plan för att klimatanpassa samhällsstrukturen
  • I Huddinge ska sjöarnas vattenstatus förbättras samt att farliga kemikalier ska fasas ut


Nyheter om vår klimatpolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om klimatet!

facebook Twitter Email