Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Ledamöter

Sara Heelge Vikmång

Kommunstyrelsens ordförande

Rasmus Lenefors

Kommunstyrelseledamot

Emil Högberg

Kommunstyrelseledamot

Kamile Ünver

Kommunstyrelseledamot

Aza Cheragwandi

Ersättare

Eeva Laine

Ersättare

Yossi Sigal

Ersättare

facebook Twitter Email