Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Ledamöter

Sara Heelge Vikmång

Oppositionsråd och kommunstyrelseledamot

Rasmus Lenefors

Oppositionråd och kommunstyrelseledamot

Ann-Marie Högberg

Kommunstyrelseledamot

Yossi Sigal

Kommunstyrelseledamot

Ersättare

Kamile Ünver

Ersättare i kommunstyrelsen

Annelie Sjöberg

Ersättare i kommunstyrelsen

Aza Cheragwandi

Ersättare i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email