Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Ledamöter

Sara Heelge Vikmång

Kommunstyrelsens ordförande

Rasmus Lenefors

Kommunstyrelseledamot

Emil Högberg

Kommunstyrelseledamot

Kamile Ünver

Kommunstyrelseledamot

Aza Cheragwandi

Kommunstyrelseledamot

Eeva Laine

Kommunstyrelseledamot

Yossi Sigal

Kommunstyrelseledamot

facebook Twitter Email