Vi kräver svar om hedersrelaterat våld

Tidigare i vår rapporterade HuddingeDirekt om en 13-årig flicka som, på grund av sin relation med en 12-årig pojke, levde i månader fruktandes för sitt liv. Samtidigt menar kommunanställda att Huddinges skolor saknar en handlingsplan för hur skolpersonal ska agera vid hedersrelaterat våld och förtryck. I en interpellation till kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna därför svar på om en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att tas fram.

– Skolan är den plats där barn spenderar störst del av sin tid utanför hemmet. Därför blir skolan den samhällsinstitution som har störst möjlighet att upptäcka och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Huddinges skolpersonal gör fantastiska insatser för våra barn och unga varje dag, men i den här frågan upplever de kunskapsbrister och avsaknaden av handlingsplan tvingar personalen att improvisera vid upptäckande av hedersrelaterat våld och förtryck, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Kommunanställda utbildas löpande av Origo, som samlar experter inom hedersrelaterade frågor. Origo finns också som stöd för kommunanställda i hedersrelaterade frågor, men kommunens preventionssamordnare efterfrågar fler utbildningsinsatser och en tydligare handlingsplan, enligt HuddingeDirekt.

– Enligt Origo har näst flest telefonsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län kommit från just unga Huddingebor, vilket innebär att vi är en av de mest påverkade kommunerna i Stockholmsområdet. Det understryker frågans vikt, säger Kamile Ünver, kommunfullmäktigeledamot och interpellant (S).

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
08-535 301 52
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Kamile Ünver (S)                                     
Kommunfullmäktigeledamot och interpellant
kamile.unver@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email