Alla Huddinges skolor borde laga egen mat

Att alla Huddinges skolor får ett tillagningskök, och därmed likvärdiga förutsättningar att erbjuda en näringsriktig kost till eleverna, vore ett viktigt steg på vägen mot en mer jämlik skola.

(debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 2019-03-26)

Maten är en viktig del av skoldagen och för elevernas förutsättningar att ha energi och koncentration att ta del av undervisningen. Vi socialdemokrater har därför länge drivit på för att alla Huddinges skolor ska ha ett eget tillagningskök. Det handlar om att maten ska tillagas på respektive skola istället för att transporteras och varmhållas och därmed riskera att tappa i både smak, utseende och framför allt näringsinnehåll.

På dagens sammanträde ska kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fatta beslut om verksamhetsanpassning av Sjötorpsskolans kök. Sjötorpsskolan ska byggas ut med en ny skolbyggnad och arbetsmiljön i köket är idag undermålig.

Förslaget från kommunstyrelsens förvaltning är att Sjötorpsskolan ska fortsätta ha ett mottagningskök och få sin mat levererad från Östra grundskolan. Vi vill istället att Sjötorpsskolan ska få ett tillagningskök vilket innebär att alla måltider planeras och lagas på plats.

Bland skälen som anges för att Sjötorpsskolan ska få ett mottagningskök är att körsträckan mellan Östra grundskolan och Sjötorpsskolan är relativt kort. Näringsförluster i livsmedel sker dock vid all varmhållning. Ett tillagningskök skulle därför innebära en kvalitetsökning på den serverade maten.

Ett annat skäl som anges är att investering och hyra är billigare för ett mottagningskök. Det stämmer, men det utgör samtidigt en i sammanhang liten del av investeringskostnaderna för en ny skolbyggnad.

Och ett tredje skäl som framförs är att ett tillagningskök istället för ett mottagningskök skulle försena byggprojektet. Men då ett tillagningskök enligt beräknad tidsplan skulle ta en till tre månader längre att färdigställa bedömer vi inte det som en avgörande aspekt.

Huddinges skolor är i många avseenden bra, men de stora skillnaderna mellan skolorna tillhör kommunens främsta utmaningar. Att alla skolor får ett tillagningskök, och därmed likvärdiga förutsättningar att erbjuda en näringsriktig kost till våra barn och unga, vore ett viktigt steg på vägen mot en mer jämlik skola. Låt oss börja med Sjötorpsskolan.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd & Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email