Vår politik

Huddinge förtjänar en nystart. Efter 16 år av moderatlett styre ser vi fram emot en ny färdriktning där vi prioriterar skolan, tryggheten och äldreomsorgen framför skattesänkningar och privatiseringar. De senaste årens nedskärningar i kommunens verksamheter har lett till att Huddinge har bland Sveriges lägsta lärartäthet i grundskolan, för stora barngrupper i förskolan, många timvikarier inom äldreomsorgen. Huddinge kommun har dessutom toppat listan i länet som en av de kommunerna med högst sjukfrånvaro i många år. 

I Huddinge har vi stora skillnader mellan våra olika bostadsområden när det gäller till exempel trångboddhet, arbete, skolresultat och valdeltagande. Det finns också allvarliga utmaningar på trygghetsområdet. Huddinge har nu tre kriminella nätverk etablerade i kommunen och tre utsatta områden på polisens lista. 

Nu har vi en historisk möjlighet att åtgärda våra samhällsproblem, både de som uppstått genom pandemin och de utmaningar vi hade redan före krisen. Vi ska och måste bygga vårt samhälle i Huddinge starkare och hållbarare än innan krisen för att kunna hantera framtidens utmaningar. Vi vill öka jämlikheten och vända på varje sten för att motverka segregationen. Alla barn ska få en bra start i skolan och förskolan och socialtjänsten ska finnas för att fånga upp barn, unga och familjer som behöver samhällets stöd. Vi ska ta kontrollen över välfärden och se till att eleverna får mer tid med sina lärare och de anställda och brukarna i hemtjänsten ska slippa minutjakten. Vi ska lösa klimatkrisen och investera i framtidens jobb, bostäder och infrastruktur.

Våra gemensamma skattekronor ska användas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Kommunen ska ha stabila resultat för att kunna göra viktiga investeringar inför framtiden. Det är viktigt att spara pengar när det går bra, men det är minst lika viktigt att satsa pengar när det behövs. Vi vill bygga och rusta Huddinge för framtiden – genom rejäla satsningar i vår välfärd och trygghet.

Vi socialdemokrater vill kraftsamla Huddinge för framtiden och vårt handlingsprogram är fylld med konkret politik som leder oss mot det.

Vår politik A-Ö

Arbete

Bostäder

Demokrati

Förskola

Gymnasium

Integration & mångfald

Jämställdhet

Klimat & miljö

Kultur & fritid

Näringsliv

Skola

Trygghet

Äldreomsorg

facebook Twitter Email