Gör om och gör rätt i planeringen av nya skolor

När Huddinges grundskolenämnd ikväll ska fatta beslut om nämndens framtida lokalbehov kommer Socialdemokraterna yrka på att förslaget återremitteras. Detta eftersom att bristen på skolplatser och behovet av nya skollokaler är klart större än vad den moderatledda koalitionen planerar för.

– Gång på gång ser vi hur Huddinges olika områden växer utan att skolor och annan grundläggande samhällsservice tillkommer i den takt som behövs. Moderaterna har styrt kommunen i tretton år och har inte klarat av att planera och bygga skolor i den utsträckning som krävs. Istället har den politiska ledningen i praktiken förlorat handlingskraft och kontroll över utvecklingen genom att säga att det är privata aktörer som ska bygga och driva framtidens skolor, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare. 

Ungefär hälften av alla barn som går i Huddinges friskolor idag kommer från andra kommuner. Trots det räknar den moderatledda koalitionen i grundskolenämndens lokalbehov 2020-2022 med utblick till 2035 med fristående skolors elevplatser i mycket hög och i vissa fall rent av full omfattning. Det bedömer Socialdemokraterna som direkt orealistiskt.

– Huddinge kommun har en skyldighet att erbjuda varje barn som bor i kommunen skolplats. Därför är det helt nödvändigt att det nu görs en långsiktig planering för de många skolor som behövs i kommunen. I planen måste vi bedöma grundskolenämndens lokalbehov utifrån faktiska parametrar snarare än ideologiskt färgade förhoppningar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Det råder brist på skolplatser i hela Huddinge. Särskilt i de mellersta delarna är läget akut. Orsaken till det är att Huddinge under lång tid har byggt alldeles för få skolor. Bristen på skolplatser är skälet till att så många barn i Huddinge har långt till sin skola, att yngre syskon inte får plats på samma skola som ett äldre syskon, att det förekommer skolor som har klasser med 30 eller fler barn, etc.

Trots det har den moderatledda koalitionen fattat beslut om att hälften av alla nya skolor ska byggas och drivas i privat regi. Det innebär i praktiken att det politiska styret har tappat handlingskraft och kontroll över skolutbyggnaden.

Socialdemokraternas förslag till beslut kan du läsa här.

Kontakt

Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email