Valet blir en folkomröstning om Huddinges välfärd

Om vi får väljarnas förtroende att bilda en ny kommunledning efter valet lovar vi en ny färdriktning. En färdriktning där fler förskollärare, höjd skolpeng och mer personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten går före mål om skattesänkningar och privatiseringar.

Publicerad i HuddingeDirekt 31 juli 2018

Höstens val blir en folkomröstning om Huddinges välfärd. Om våra förskolor, skolor och äldreomsorg. Huddinges välfärd har varit underfinansierad länge. Inte i 12 år, som den moderatledda koalitionen slarvigt påstår att vi säger, men väl i flera år. Vi ser det i form av att förskolenämnden de fem senaste åren har fått en budget som har legat minst två procentenheter under den faktiska ökningen av löner och priser. Det har lett till inköpsstopp, stressade pedagoger och att föräldrar uppmanas att hämta sina barn vid lunch.

Vi ser det i form av vårens sparkrav för grundskolenämnden på 18 miljoner kronor. Det förväntas leda till större klasser och färre elevassistenter. Och vi ser det i form av bristande arbetsmiljö inom äldreomsorgen som leder till hög sjukfrånvaro och att allt för många i personalen slutar. Detta har de senaste åren illustrerats av tidningsartiklar, demonstrationer utanför kommunhuset och öppna brev från oroade föräldrar. Ingen politiker kan ha undgått situationen i Huddinges välfärd. Moderaterna har lett en politisk koalition i Huddinge i 12 år. Nu, när det är valår och efter att kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg har gått på knäna länge, föreslår de satsningar på välfärden.

Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag konsekvent föreslagit mer resurser till Huddinges förskolor, skolor och äldreomsorg. För vi har sett att det behövs. Samtidigt försöker Moderaterna få de ekonomiska skillnaderna i Huddingepolitiken att framstå som små. Och som andel av en kommunal budget på drygt 6 miljarder kronor kan man alltid hävda det.

Men alla förstår att det handlar om vägval och prioriteringar.

Det handlar om ifall de långsiktiga målen ska vara att sänka skatten och privatisera, eller om det ska vara att minska stressen för personalen i förskolan, ge lärarna mer tid till varje elev och att ge äldre mer inflytande över sin äldreomsorg och hemtjänst.

Moderaterna har lett en politisk koalition i Huddinge i 12 år. Nu, när det är valår och efter att kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg har gått på knäna länge, föreslår de satsningar på välfärden. Den 9 september är det upp till varje Huddingebo att avgöra om det är ett trovärdigt ledarskap.

Om vi får väljarnas förtroende att bilda en ny kommunledning efter valet lovar vi en ny färdriktning. En färdriktning där fler förskollärare, höjd skolpeng och mer personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten går före mål om skattesänkningar och privatiseringar. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge.

facebook Twitter Email