Oroande nyhet om Huddinges skolor

Socialdemokraterna gick till val på att öka resurserna till Huddinges skolor för att kunna anställa fler lärare, lärarassistenter och socialpedagoger. Det är satsningar som vi nu ser behövs.

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 18 oktober 2019.

Grunden för ett starkt samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Det är därför oroande att Huddinge hamnar på plats 267 av 290 kommuner i Lärarförbundets årliga rankning, som HuddingeDirekt rapporterade om i veckan.

Att meritvärdet ökar för eleverna i årskurs 9 är glädjande och det är likaså bra att Huddinge har höga lärarlöner. Lärare har ett av samhällets viktigaste uppdrag och ska självklart ha goda arbetsvillkor, lönen inkluderad.

Lärarförbundets rankning belyser dock flera allvarliga utmaningar i Huddinges i skolor, däribland följande två.

Huddinges lärartäthet är den näst lägsta i landet. Varje elev har rätt att möta utbildad och skicklig personal. Det är grundläggande för en skolverksamhet av hög kvalitet. För många elever per lärare innebär att lärarna inte får möjlighet att vara den pedagog som varje barn behöver.

Sjukfrånvaron bland Huddinges lärare är också fortsatt hög och dessutom ökande. Det här hänger med stor sannolikhet ihop med den låga lärartätheten. Arbetet med att öka frisknärvaron måste därför ges ett särskilt fokus och Huddinges lärare behöver få fler kollegor.

Socialdemokraterna gick till val på att öka resurserna till Huddinges skolor för att kunna anställa fler lärare, lärarassistenter och socialpedagoger. Senast i våras föreslog vi i vårt budgetalternativ 17,6 miljoner kr mer till skolan än den moderatledda koalitionen. Lärarförbundets rankning visar återigen att det är investeringar som hade varit välbehövliga för Huddinges elever och skolpersonal.

Rasmus Lenefors (S),
oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden

facebook Twitter Email