Näringsliv

För att skapa ett starkare samhälle behöver Huddinge ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Om vi ska kunna göra nödvändiga investeringar och satsningar på förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten krävs det fler och växande företag. Då behöver de näringspolitiska insatserna stärkas. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Det handlar inte minst om att se till att det finns verksamhetslokaler, mark och stärka tillgången på kompetens och arbetskraft. Studentmedarbetare är också ett viktigt verktyg för att säkra kommunens egen kompetensförsörjning.

I Huddinge behövs fler växande företag och en stark kompetensförsörjning

  • I Huddinge ska det finnas en upphandlingspolicy som ger lokala företag goda möjligheter att vara med i kommunens upphandlingar
  • I Huddinge ska det tas fram verksamhetslokaler och verksamhetsmark försmåföretagare
  • I Huddinge ska det finnas en långsiktig plan över vilka områden etablerade företag kan växa och nya företag skapas
  • I Huddinge ska fler företag etablera sig genom att företagsklimatet prioriteras och bemötande och service från kommunen förbättras
  • I Huddinge ska kommunen samverka med högskolorna och universiteten i Flemingsberg för att med innovationskraft och digitaliseringens möjligheter skapaförutsättningar förframtidens jobb

Har du frågor?

Sara Heelge Vikmång (S)

Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i näringslivsberedningen

sara.heelge-vikmang@huddinge.se


Nyheter om vår näringslivspolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om näringslivspolitiken!

facebook Twitter Email