Bostäder

Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst här i storstadsregionen.

Huddinge behöver framför allt fler bostäder som människor har råd att bo i. Därför vill vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror så att bland andra unga kan flytta hemifrån och att stoppa utförsäljningen av Huge bostäders hyresrätter.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen.

I Huddinge kommun ska alla råd med ett tryggt boende

  • I Huddinge ska det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror runt om i kommunen
  • I Huddinge ska omvandlingen av det kommunala bostadsbolagets, Huge Bostäders, hyresrätter till bostadsrätter stoppas
  • I Huddinge ska kommunen ta initiativ till att samarbeta med fastighetsägare och byggbolag för finansiering av såväl infrastruktur som kultur och utemiljöer
  • I Huddinge ska det byggas fler hus i trä – för miljöns skull
  • I Huddinge ska det byggas varierat, såväl högt som lågt och i olika storlekar

Har du frågor?

Ann-Marie Högberg (S)

Ordförande Huge bostäder AB

ann-marie.hogberg@huddinge.se


Nyheter om vår bostadspolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om bostadspolitiken!

facebook Twitter Email