Arbete

Huddinge ska vara en kommun där alla jobbar som kan jobba. I Huddinge ställer vi krav på varandra och hjälps åt.

För att Huddinge ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs det att fler jobbar och bidrar. Fortfarande är det alltför många Huddingebor som har svårt att få ett arbete, särskilt de som inte har gått ut gymnasiet eller som är födda utanför Europa.

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Huddinge ska vara en attraktiv kommun att arbeta i med trygga anställningar, bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. På så sätt utvecklas både medarbetare och kommunens verksamheter.

I Huddinge ska alla vara trygga på arbetsplatsen

  • I Huddinge ska de ofrivilliga deltidsanställningarna avvecklas – heltid ska vara norm – och målet är att alla ska kunna arbeta heltid
  • I Huddinge ska kommunen samarbeta med de fackliga organisationerna för att förbättra arbetsmiljön och utveckla jobben
  • I Huddinge ska arbetsplatserna vara friska och ingen ska bli sjuk av sitt jobb. Huddinges höga sjukfrånvaro ska ned
  • I Huddinge ska det finnas en sommarjobbsgaranti: alla ungdomar som söker ska få sommarjobb minst en gång mellan åldrarna 15 och 18 år, och samarbetet mednäringsliv och organisationer ska förbättras för att skapa fler sommarjobbsplatser
  • I Huddinge ska kommunen samarbeta med näringsliv, utbildningsanordnare, och arbetsförmedling så att det kan skapas fler jobb

Har du frågor?

Anders Ferbe (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

anders.ferbe@huddinge.se


Nyheter om vår arbetsmarknadspolitik

Läs mer om Socialdemokraternas jobbpolitik!

facebook Twitter Email