Satsningar på förskola, skola och äldreomsorg går före skattesänkningar

Vi gick till val på att sätta stopp för underfinansieringen av förskolan och skolan. För oss socialdemokrater går investeringar i förskolan, skolan och äldreomsorgen före mål om skattesänkningar och privatiseringar

Publicerad i HuddingeDirekt 12 september 2018

Kommunfullmäktige fastställde i veckan Huddinge kommuns budget för 2019. Huddinge har styrts av en moderatledd koalition i 12 år och kommunens välfärd har varit underfinansierad i flera år.

Det har illustrerats av återkommande rubriker som talar om tuffa sparkrav som leder till större barngrupper i förskolan, större klasser i skolan och färre pedagoger.

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Därför vill vi se mer resurser för att anställa fler förskollärare, barnskötare och minska de stora barngrupperna.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför är det orimligt att underfinansiera skolan, bli förvånad när skolorna således inte får ekonomin att gå ihop vilket leder till att klasser blir större och en dålig arbetsmiljö för pedagogerna. Vi vill i stället anställa fler lärare, lärarassistenter och socialpedagoger i Huddinges skolor.

Även äldreomsorgen har fått uppleva otillräckliga resurser. Huddinges äldre behöver ökat inflytande över sitt liv och sin vardag, och äldreomsorgen behöver anställa fler och skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. Den som har arbetat ett långt arbetsliv och varit med och byggt upp vår välfärd ska känna sig trygg med att äldreomsorgen går att lita på.

Huddinge ska vara en stark och trygg kommun där vi har ordning och reda i ekonomin för att kunna investera i vår gemensamma välfärd. Vi gick till val på att sätta stopp för underfinansieringen av förskolan och skolan. För oss socialdemokrater går investeringar i förskolan, skolan och äldreomsorgen före mål om skattesänkningar och privatiseringar.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd, 
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email