Förskola

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och ska vara lärorik och utvecklande för alla barn. Som en snabbt växande kommun med en hög andel småbarnsfamiljer måste Huddinge kunna erbjuda en förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Socialdemokraternas målsättning är att Huddinge ska bli en av de bästa förskolekommunerna i Stockholms län. Därför vill vi öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek där det bäst behövs.

Det handlar om att personalen ska ha tid att engagera barnen i den pedagogiska verksamheten och att barngrupperna inte ska vara större än att personalen ska ha möjlighet att se, hjälpa och stimulera varje barn.

I Huddinge ska förskolan vara trygg, jämlik och finnas till för alla barn

  • I Huddinge ska det tas fram en plan för hur barngrupperna i Huddinges förskolor ska minska
  • I Huddinge ska det anställas mer behörig förskolepersonal
  • I Huddinge ska det finnas rätt hjälp för barn med särskilda behov
  • I Huddinge ska barnen i kommunens förskolor vistas i en giftfri miljö, och andelen ekologiska livsmedel ska vara hög
  • I Huddinge ska en kompetenssatsning påbörjas för personalen i Huddinges förskolor

Har du frågor?

Nina Adler (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Förskolenämnden

nina.adler@huddinge.se


Nyheter om vår förskolepolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om förskolan!

facebook Twitter Email