Kultur & fritid

Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Det är också en viktig del av välfärden. Kommunens stöd till föreningslivet måste förbättras.

I idrottslivet möts och utvecklas hundratals barn, ungdomar och vuxna. Inom idrotten kan barn och unga växa och utvecklas i en trygg miljö. Samtidigt är föreningslivet också en viktig del i arbetet för en mer jämställd och integrerad kommun.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

I Huddinge ska det vara lätt att vara aktiv

  • I Huddinge vill vi att invånarna ska ha nära till bibliotek och vi vill öppna ett bibliotek i Trångsund
  • I Huddinge vill vi öppna upp fritidsgårdar i Visättra, Masmo och Trångsund
  • I Huddinge ska det finnas fler mötesplatser för barn och unga och det ska erbjudas fler aktiviteter för barn och unga efter skoltid i samarbete med föreningslivet
  • I Huddinge ska platserna på kulturskolan öka och avgifterna bli lägre
  • I Huddinge ska det inrättas ett föreningsråd för att utveckla dialogen mellan Huddinges politiker och föreningsliv

Har du frågor?

Eeva Laine (S)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

eeva.laine@huddinge.se


Nyheter om vår kultur- och fritidspolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om föreningslivet!

facebook Twitter Email