Oppositionsråd

Sara Heelge Vikmång

Oppositionsråd och gruppledare

Sara Heelge Vikmång är Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige och vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande i valet 2022. Sara har tidigare varit förbundssekreterare för Unga Örnar. Hon har varit kommunpolitiker i Huddinge sedan 2009 och oppositionsråd sedan 2015.

Aktuella uppdrag:
Gruppledare i kommunfullmäktige, gruppledare i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, ledamot i Arena Huddinge.

Följ Sara på Facebook & Twitter

Politiska sekreterare: 

Pelda Qaso 
Politisk sekreterare - pressansvarig 
Telefon: 070-198 44 80
E-post: pelda.qaso@huddinge.se

Eeva Laine
Politisk sekreterare - ombudsman
Telefon: 08-535 301 53
E-post: eeva.laine@huddinge.se

David Magnusson
T.f Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 368 87
E-post: david.magnusson@huddinge.se

 

Rasmus Lenefors

Oppositionsråd

Rasmus Lenefors har tidigare arbetat på utbildningsdepartementet och justitiedepartementet. Rasmus blev oppositionsråd för Socialdemokraterna i Huddinge i september 2016.

Aktuella uppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i grundskolenämnden, 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen och ledamot i högskolerådet.

Följ Rasmus på Facebook & Twitter

Politiska sekreterare:

Pelda Qaso 
Politisk sekreterare - pressansvarig 
Telefon: 070-198 44 80 
E-post: pelda.qaso@huddinge.se

Eeva Laine
Politisk sekreterare - ombudsman
Telefon: 08-535 301 53
E-post: eeva.laine@huddinge.se

David Magnusson
T.f Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 368 87
E-post: david.magnusson@huddinge.se

facebook Twitter Email