Vi prioriterar satsningar på förskola, skola och äldreomsorg

När kommunfullmäktige sammanträder ikväll fastställs mål och budget för 2019. Socialdemokraterna kommer yrka på sitt eget budgetförslag som innehåller välbehövliga resurser till förskola, skola och äldreomsorg för att få ner barngruppernas storlek, öka antalet pedagoger i skolan och ge äldre en omsorg att lita på.

När kommunfullmäktige i juni beslutade om kommunens budget för 2019 hade Socialdemokraterna ett eget förslag till budget. Förslaget innehöll resurser för att anställa fler förskollärare, höja skolpengen, anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger i skolan samt stärka äldreomsorgen och hemtjänsten genom fler anställda och ökad kompetensutveckling.   

– Huddinge ska vara en stark och trygg kommun där vi har ordning och reda i ekonomin för att kunna investera i vår gemensamma välfärd. Vi gick till val på att sätta stopp för underfinansieringen av förskolan och skolan. För oss socialdemokrater går investeringar i förskolan, skolan och äldreomsorgen före mål om skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Koalitionens budgetar har lett till dagens sparkrav på skolorna

Huddinge har styrts av en moderatledd koalition i 12 år och kommunens välfärd har varit underfinansierad i flera år. Det har illustrerats av återkommande rubriker som talar om tuffa sparkrav som leder till större klasser och färre pedagoger. I Socialdemokraternas budgetförslag har mer resurser till Huddinges välfärd återkommande varit prioriterat.

– I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Socialdemokraterna vill investera i Huddinges skolor för att säkerställa ordning och studiero och att lärarna ska få tid att se varje elev, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge föreslås satsningar på 19,3 miljoner kronor till grundskolan utöver den generella uppräkningen på 2%, vilket är 5 miljoner mer än den moderatledda koalitionens förslag. Socialdemokraterna vill bland annat använda de extra resurserna till att anställa flera lärarassistenter och specialpedagoger, för att ge lärarna mer tid för varje elev och därigenom höja kvaliteten i undervisningen och förbättra kunskapsresultaten.

Socialdemokraternas satsningar på Huddinges välfärd

Här presenteras ett axplock av satsningar ur Socialdemokraternas budgetförslag. Budgetförslaget i sin helhet hittar du här.

Förskola

  • 42,5 miljoner kronor, 5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna minska barngrupperna där det bäst behövs, öka andelen förskollärare och ge extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.

Grundskola

  • 55 miljoner kronor, 5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna höja skolpengen och anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger.

Äldreomsorg

  • 20,8 miljoner kronor, 6 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna anställa fler inom äldreomsorgen och hemtjänsten och öka personalens kompetensutveckling.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email