Satsningar på unga och äldre går före privatiseringar

Idag fattade kommunfullmäktige beslut om Huddinge kommuns budget för 2019. Vi socialdemokrater är tydliga i vårt budgetförslag. För oss går investeringar i Huddinges förskolor, skolor och äldreomsorg före mål om skattesänkningar och privatiseringar.

Publicerad i HuddingeDirekt 11 juni 2018

Alla barn ska få en bra start i livet. Därför ska Huddinges förskolor hålla hög kvalitet och föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn går i en förskola som är lärorik och stimulerande. De senaste årens fokus på nedskärningar måste brytas. I vårt budgetförslag föreslår vi satsningar på 42,5 miljoner kronor på förskolan, 5 miljoner mer än den styrande koalitionen. Vi vill öka andelen förskollärare, minska barngruppernas storlek där det bäst behövs och ge extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.Investeringar i barn och unga betalar sig mångdubbelt tillbaka. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. I Socialdemokraternas budgetförslag föreslår vi satsningar på 55 miljoner kronor till grundskolan, vilket är 5 miljoner mer än den moderatledda koalitionen. Vi vill använda de extra resurserna till att anställa fler lärarassistenter och specialpedagoger, för att ge lärarna mer tid för varje elev och därigenom höja kvaliteten i undervisningen och förbättra kunskapsresultaten.

Den som har arbetat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att äldreomsorgen går att lita på. Ingen äldre ska behöva vara ensam och Huddinges utemiljö ska vara trivsam och anpassad för äldre. Äldre i Huddinge ska själva få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få hjälp med från hemtjänsten. Huddinge ska vara en äldrevänlig kommun. I vårt budgetförslag föreslår vi satsningar på 20,8 miljoner kronor på äldreomsorgsnämnden, 6 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen.

Moderaterna har styrt Huddinge sedan 2006 och välfärden har varit underfinansierad under flera år. Vi tar ansvar för kommunens ekonomi och föreslår en budget som prioriterar investeringar i förskola, skola och äldreomsorg – för ett tryggare Huddinge. Tillsammans kan vi utveckla Huddinge och kraftsamla kring dagens samhällsproblem så att vi får ett Huddinge som håller ihop.

facebook Twitter Email