Vallöfte för en tryggare välfärd

Socialdemokraterna presenterar idag sitt andra vallöfte, att Huddinge kommun ska använda regeringens extratjänster till att anställa fler i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Syftet är att öka tryggheten och stärka kvaliteten i Huddinges välfärd.

– Smärtgränsen i Huddinges välfärd är nådd. Det budskapet har chefer och personal framfört till oss politiker under en lång tid och vi socialdemokrater har konsekvent föreslagit mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen i våra budgetförslag. Genom att använda regeringens extratjänster vill vi ge personalen fler kollegor och en bättre arbetssituation och Huddingeborna en trygg välfärd av hög kvalitet för våra gemensamma skattekronor, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

En extratjänst är en anställningsform som är riktad mot långtidsarbetslösa och nyanlända. Anställningsformen bekostas helt av staten och kan sträcka sig över två år.

– Behovet av fler anställda i Huddinges välfärd är stort, inte minst i förskolan där larmrapporter från chefer och personal avlöser varandra. Genom regeringens extratjänster kan vi båda avlasta den redan befintliga personalen samtidigt som det är en konkret åtgärd för att stärka integrationen och bekämpa långtidsarbetslöshet, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

Huddinge har idag 17 extratjänster. Det kan jämföras med Södertälje som har 82 extratjänster, Botkyrka som har 88 och Järfälla som har 216.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email