Socialdemokraterna vill bygga en skolväg till Vistaskolan

Idag presenterar Socialdemokraterna lokala vallöften för Glömsta och Vistaberg. Socialdemokraterna vill öka tryggheten för barn som går till skolan genom att bygga en skolväg till Vistaskolan, underlätta pendlingen med tunnelbana genom att buss 714 dras vidare till Masmo och utveckla Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad och grill.

– Det ska vara tryggt att gå till och från Huddinges skolor. Därför vill vi bygga en skolväg till Vistaskolan och att varutransportvägen till skolan kompletteras med belysning och trottoar. Det ska också vara enkelt att resa klimatsmart. Därför vill vi underlätta för de i Vistaberg och Glömsta som pendlar med tunnelbana genom att buss 714 dras vidare till Masmo, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– Vistaberg och Glömsta behöver fler ytor för spontanidrott. Idrottsplatser erbjuder en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid och bidrar även till att stärka folkhälsan. Att ha fler lekplatser, elljusspår och ytor för spontanidrott i området vore därför en vinst för hela samhället, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraternas handlingsplan för Vistaberg och Glömsta

  1. Öka tryggheten för barn som går till skolan genom att se till att skolvägarna är säkra och att varutransportvägen till Vistaskolan kompletteras med belysning och trottoar. Vi vill också bygga en skolväg till Vistaskolan genom skogen
  2. Öka tryggheten genom sänkt hastighet på Hageby allé och Vistabergs allé, och rusta upp Gamla Stockholmsvägen
  3. Underlätta pendlingen med tunnelbana genom att buss 714 dras vidare till Masmo
  4. Utveckla och tillgängliggöra Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad och grill
  5. Ha fler lekparker, elljusspår och platser för spontanidrott
  6. Anlägg en närbutik

 

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

 

facebook Twitter Email