Socialdemokraterna lägger förslag för att anställa 60 nya lärare

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att utöka grundskolenämndens driftbudget med 24,5 miljoner kr för att höja lärartätheten och öka den pedagogiska kvaliteten i Huddinges skolor.

– Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Huddinge har idag näst lägst lärartäthet i landet. Det är allvarligt eftersom att vi samtidigt vet att skickliga och behöriga lärare är grundläggande för elevernas kunskapsresultat. Vi satsar därför för att påbörja arbetet med att höja lärartätheten i kommunen och skapa en mer jämlik kunskapsskola, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Med Socialdemokraternas förslag att utöka grundskolenämndens driftbudget med 24,5 miljoner kronor, tillsammans med förslaget från Socialdemokraternas budget i juni 2019 om en satsning på 17,6 miljoner kronor till grundskolenämnden, hade Huddinge kommun kunnat anställa 60 nya lärare.

– Vi socialdemokrater har under lång tid påtalat att arbetsmiljön för både elever och personal i Huddinge måste bli bättre. Precis som Lärarförbundet menar vi att den höga sjukfrånvaron bland lärare till stor del beror på den låga lärartätheten i kommunen. För att ge varje barn en utbildning av hög pedagogisk kvalitet måste det vara en politisk prioritering för Huddinge att vända den här utvecklingen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Rikssnittet för antal elever per lärare i Sverige är 12,2. Huddinge har under lång tid legat över den siffran och antal elever per lärare i kommunen ökar dessutom. Idag har Huddinge en lärare per 14,7 elever och i vissa skolor är antalet uppe på så mycket som 22,4 elever per lärare. Med Socialdemokraternas förslag hade Huddinge kunnat komma ner till en lärare per 13,6 elever, vilket vore den högsta lärartätheten i Huddinge sedan 2014.

Socialdemokraternas förslag att utöka grundskolenämndens driftbudget med 24,5 miljoner kr för att höja lärartätheten och öka den pedagogiska kvaliteten i Huddinges skolor finansieras med omfördelning från kommunens reserverade medel.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email