Vi vill se en bättre planering för skolplatser i Huddinge

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om att sätta upp tillfälliga paviljonger på Källbrinks IP och vid Huddingegymnasiet. Socialdemokraterna menar att kommunen har en bristande långsiktig planering för skolplatser.

Beslutet om att sätta upp paviljonger vid Huddingegymnasiet, för en investering på 80 miljoner kr, menar Socialdemokraterna borde ha haft ett tydligare beslutsunderlag och presenterats som en del av en större och mer långsiktig planering av skolplatser i kommunen. 

– Huddingebornas gemensamma skattekronor ska användas på bästa sätt och när vi fattar beslut om investeringar och kostnader av den här storleken ska vi göra det utifrån bra och tydliga beslutsunderlag. Huddinge står inför en fortsatt stor befolkningsökning de närmaste åren och kommunen har ett lagstadgat krav om att ordna skolplatser åt alla barn i kommunen. Därför finns ett stort behov av en långsiktig planering något som vi saknar i det här ärendet, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Lösningen med paviljonger på Källbrink anser Socialdemokraterna verkar vara den bästa givet förutsättningarna, men är samtidigt kritiska mot att kommunen har hamnat i den här situationen.

– Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen och ska ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Att fotbollsplaner måste användas för att lösa behovet av skolplatser belyser att den långsiktiga planeringen i grunden är bristande. Nu är det viktigt att upprustningen av de konstgräsplaner som ska ersätta de befintliga blir färdiga i tid, att trafiksituationen blir bra både för elever och för de barn och unga som börjar sin träning på Källbrink redan på eftermiddagen, och att föreningarna får skälig ersättning om deras planer, lokaler eller material drabbas av skadegörelse eller ökat slitage med anledning av evakueringen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email