Alla skolvägar i Huddinge ska vara trygga och säkra

Alla barns skolvägar ska vara trygga och säkra. Att våra barn kan ta sig självständigt till och från skolan är positivt både för deras hälsa och utveckling såväl som för miljön. Det är därför bra att Huddinge kommun inom ramen för arbetet Säkra skolvägar aktivt verkar för att få fler barn att gå och cykla till skolan.

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 16 september 2019.

Det finns dock skolvägar i Huddinge där mer behöver göras för att de ska vara säkra och präglas av trygghet. En av dem är vägarna till Trångsundsskolan. 

Ett problem vid Trångsundsskolan är att trafiksituationen på Tornslingan som går utanför skolan ofta blir ansträngd på grund av att vägen är smal, bilar står parkerade längs sidan, och att gatan ska rymma både föräldrar och skolbussar som ska hämta och lämna,såväl som trafiken till och från de boende i området.

Ett annat problem är cirkulationsplatsen framför skolan som inte sällan präglas av att många bilar parkerar där på ett mindre trafiksäkert sätt och att det skapas en trång och stressfull miljö. Detta förstärks av att det också är här som både skolbussarna och varutransporterna stannar. 

Och ett tredje problem, som hänger ihop med det förra, är att barnens skolgård ligger i direkt anslutning till cirkulationsplatsen och att det finns en stor öppning från denna rakt intill skolgården. Det innebär exempelvis att en boll från skolgården kan rulla ut bland bilarna och att ett springande barn lätt kan följa efter.

Alla skolvägar i Huddinge ska vara trygga och säkra. Det måste gälla oavsett vilken del av kommunen man bor i och oavsett om skolan är ny eller äldre. 

När Huddinge växer och utvecklas behöver vi både försäkra oss om en god säkerhet kring den samhällsservice som tillkommer, men också om att vi inte glömmer bort att följa upp och förbättra den som redan finns. Att öka säkerheten på skolvägarna till Trångsundsskolan skulle vara ett konkret och viktigt steg att ta.  

Idag lämnar Socialdemokraterna därför in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att det ska tas fram en plan för hur säkerheten på skolvägarna till Trångsundsskolan kan förbättras.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd,

Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden,

Eeva Laine (S), kommunfullmäktigeledamot och Trångsundsbo

facebook Twitter Email