Investeringar för en jämlik kunskapsskola med höga resultat

Huddinge ska ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat. Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge, som presenteras i sin helhet på onsdag, prioriteras investeringar i skolan för att kunna höja skolpengen och anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger.

– I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Socialdemokraterna vill investera i Huddinges skolor och ge lärarna bättre förutsättningar att undervisa och skapa ordning och studiero, så att fler lär sig mer, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge föreslås satsningar på 55 miljoner kronor till grundskolan, vilket är 5 miljoner mer än den moderatledda koalitionen. Socialdemokraterna vill utöver att höja skolpengen bland annat använda resurserna till att anställa flera lärarassistenter och socialpedagoger, för att ge lärarna mer tid för varje elev och därigenom höja kvaliteten i undervisningen och förbättra kunskapsresultaten.

– Huddinges välfärd har varit underfinansierad i flera år. Det syns i Huddinges grundskolor som har fått ett sparkrav på 18 miljoner kronor. Det riskerar att leda till att Huddinge både tappar lärare, får större klasser och mindre tid att ge eleverna undervisning i små grupper. Socialdemokraterna går till val på att investera i Huddinges skolor för att den närmaste skolan ska vara en bra skola där alla elever ska kunna nå sina drömmar, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email