Investera i Huddinges skolor

Huddinge ska ha en kunskapsskola med höga resultat. När Huddinges grundskolor nu tvingas spara 18 miljoner kronor riskerar vi både att tappa lärare och få större klasser. Därför prioriterar Socialdemokraterna att investera i skolan.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi står för.

Huddinges välfärd har varit underfinansierad i flera år. Vi ser det bland annat i Huddinges grundskolor som nu tvingas spara 18 miljoner kronor. Det riskerar att leda till att vi både tappar lärare, får större klasser och mindre tid att ge eleverna undervisning i små grupper.

Huddinge har styrts av Moderaterna sedan 2006. Om vi får väljarnas förtroende att bilda en ny kommunledning efter valet i september kommer vi att prioritera ökade investeringar i Huddinges skolor för att säkerställa ordning och studiero och ge Huddingeborna en välfärd av hög kvalitet för våra gemensamma skattekronor.

Våra konkreta förslag för att stärka Huddinges skolor:

  • 20 miljoner kr mer till skolan i vårt budgetförslag för 2018
  • Ge alla Huddinges elever rätt till läxhjälp
  • Använd regeringens extratjänster till att anställa fler i skolan och avlasta lärare och skolledare

 

facebook Twitter Email