Gymnasium

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Genom att fler når en gymnasieexamen inom tre år kan fler komma i jobb och bidra till samhället.

Fler måste välja att gå en yrkesutbildning i gymnasiet för att vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det kräver att kommunen erbjuder attraktiva yrkesutbildningar som är framtagna i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

Elever i Huddinge ska ha goda möjligheter att studera vidare

  • I Huddinge ska matchningen mellan utbildning och arbetsmarknaden förbättras
  • I Huddinge ska ett strategiskt arbete finnas förmatchning in i jobb, praktik eller utbildning för de ungdomar som inte gått ut gymnasiet
  • I Huddinge ska en kartläggning göras och åtgärder tas framför att motverka psykiskohälsa och skolstress i gymnasiet
  • I Huddinge ska ett aktivt arbete ske med att få fram bra praktikplatser för elever på yrkesutbildningarna
  • I Huddinge finns en aktiv samverkan med näringsliv och arbetsmarknadens parter för att stärka och utveckla yrkesutbildningarna

Har du frågor?

Anders Ferbe (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

anders.ferbe@huddinge.se


Nyheter om vår gymnasiepolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om gymnasieskolan!

facebook Twitter Email