Förskola, skola och äldreomsorg – en budget för ett tryggare Huddinge

Socialdemokraterna går till val på att investera i Huddinges välfärd. Socialdemokraternas budgetförslag för 2019 innehåller satsningar för att kunna anställa och behålla utbildad personal i förskolan, höja skolpengen och anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger i skolan, och att stärka äldreomsorgen och hemtjänsten genom fler anställda och ökad kompetensutveckling.

– Huddinge ska vara en stark och trygg kommun där vi har ordning och reda i ekonomin för att kunna investera i vår gemensamma välfärd. Efter tolv år av moderat styre och en mångårig underfinansiering av kommunens verksamheter behöver Huddinge en ny färdriktning. För oss socialdemokrater går investeringar i förskolan, skolan och äldreomsorgen före mål om skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Socialdemokraternas satsningar på Huddinges välfärd

Här presenteras ett axplock av satsningar ur Socialdemokraternas budgetförslag. Budgetförslaget i sin helhet hittar du här.

Förskola

  • 42,5 miljoner kronor, 5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna minska barngrupperna där det bäst behövs, öka andelen förskollärare och ge extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.


Grundskola

  • 55 miljoner kronor, 5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna höja skolpengen och anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger.


Äldreomsorg

  • 20,8 miljoner kronor, 6 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna anställa fler inom äldreomsorgen och hemtjänsten och öka personalens kompetensutveckling.

 

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email