Trygghet

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Brottsligheten och otryggheten påverkar hela samhället, förtroendet vi känner för rättsväsendet och tilliten Huddingeborna emellan. Men vi måste bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Det är också viktigt att arbeta med förebyggande insatser.

Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Men klyftorna mellan människor och områden i Huddinge är i dag stora och utvecklingen går åt fel håll. Vi ser ökade skillnader mellan de som har lång och kort utbildning, de med låga och höga inkomster, äldre och unga, de som bor i hyresrätt och bostadsrätt. I Huddinge ska alla få goda möjligheter till ett gott liv och ens bakgrund ska inte avgöra ens framtid.

I Huddinge ska tryggheten öka 

  • I Huddinge ska kommunen samarbeta med polisen, och det ska finnas fler ordningsvakter i de olika kommundelarnas centrum
  • I Huddinge ska vi investera i ett ”Sluta skjut” projekt, likt det i Malmö
  • I Huddinge ska det finnas regelbunden nattvandring i hela kommunen
  • I Huddinge ska det placeras ut trygghetskameror på otrygga platser
  • I Huddinge ska arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor intensifieras

Har du frågor?

Rasmus Lenefors (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Trygghets- och delaktighetsberedningen

rasmus.lenefors@huddinge.se


Nyheter om vår politik för ökad trygghet

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om tryggheten!

facebook Twitter Email