Äldreomsorg

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge.

Att allt fler lever allt längre är i grunden positivt och ställer krav på att kommunen möter upp så att alla ska kunna leva fritt och självständigt med social gemenskap och ett aktivt liv. Vi vill att äldreperspektivet ska finnas med i all stadsplanering.

Kommunen ska samverka med pensionärsorganisationerna och det ska finnas ett rikt utbud på olika boendeformer och aktiviteter. Ensamheten ska motverkas och äldre i Huddinge ska själva få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få hjälp med från hemtjänsten.

För de äldre som har byggt upp vårt land ska det finnas en hemtjänst och äldreomsorg att lita på när den behövs. Vi vill anställa fler i kommunens hemtjänst och äldreomsorg och att fler ska känna trygghet genom att lära känna och få möta samma personal.

I Huddinge ska alla kunna åldras på ett tryggt sätt

  • I Huddinge ska äldre ges möjligheter till inflytande över sin äldreomsorg och hemtjänst
  • I Huddinge ska det finnas en äldreomsorg i kommunal regi som ett alternativ för de äldre
  • I Huddinge ska det anställas fler i hemtjänst och äldreomsorg och personalen ska få en bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling och kostnadsfria arbetskläder
  • I Huddinge ska vi undersöka möjligheten till att återinföra en äldreombudsman som kan tillgodose äldres och funktionsnedsattas intressen
  • I Huddinges äldreomsorg ska personalen ha goda kunskaper i svenska

Har du frågor? 

Margareta Vikgren (S)

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden

margareta.vikgren@huddinge.se


Nyheter om vår äldrepolitik

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om äldreomsorgen!

facebook Twitter Email