Öppna en fritidsgård i Masmo/Vårby Haga

Alla Huddingebor, oavsett bakgrund och var i kommunen man bor, ska ha möjlighet att ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud. På måndagens kommunfullmäktige lämnar Socialdemokraterna därför in en motion till kommunfullmäktige om att öppna en fritidsgård i Masmo/Vårby Haga.

– Alla Huddingebor, oavsett bakgrund och var i kommunen man bor, ska ha möjlighet att ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud. Det är i grunden en fråga om jämlikhet, delaktighet och trygghet. Socialdemokraterna vill därför att det öppnas en fritidsgård i Masmo/Vårby Haga. När vi investerar i en meningsfull fritid för våra barn och unga investerar vi också i vår gemensamma framtid, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Att öppna en fritidsgård i Masmo/Vårby Haga är var ett vallöfte från Socialdemokraterna 2018. Socialdemokraterna har också drivit frågan i kultur- och fritidsnämnden, senast våren 2019 när den var uppe som ett Huddingeförslag.

– Kommunens fritidsgårdar är viktiga. De erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid för unga. På kommunens fritidsgårdar får unga Huddingebor bland annat möjlighet att ta del av ideella föreningars läxhjälp, spela musik, idrotta och laga mat. Kommunens fritidsgårdar innebär också fler vuxna som engagerar sig i våra ungdomars trygghet och vardag. Det är betydelsefullt, inte minst i kommunens socialt utsatta områden, säger Eeva Laine (S), kommunfullmäktigeledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Just den trygghetsskapande effekten av att erbjuda unga en meningsfull fritid är ett viktigt skäl till att Socialdemokraterna nu lägger en motion om att öppna en fritidsgård i Masmo/Vårby Haga.

– Vi vet nämligen hur många unga har det i de områden där det saknas en naturlig mötesplats. De får då istället hänga i centrum eller som i Masmo/Vårby Hagas fall (där det saknas ett centrum): i trappuppgångar. I delar av kommunen ser vi även att bristen på en meningsfull fritid kan leda till att unga människor hamnar på glid och i värsta fall rekryteras till kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället. Det förebyggande arbetet för att motverka att unga hamnar snett är alltid, och på alla sätt, mer lönsamt än repressiva åtgärder i efterhand, säger Göran Hallberg (S), ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ungdomsgården i Vårby gård spelar en viktig roll för att fånga upp unga människor som bor i området. Men Socialdemokraterna delar uppfattningen som har framförts av många unga i Masmo/Vårby Haga, bland annat i lokalmedia och i Huddingeförslaget, att det finns ett behov av en fritidsgård även här.

– Det handlar både om att det finns ett stort antal unga i Masmo/Vårby Haga och en brist på fritidsaktiviteter och lokaler för att träffas och umgås i området. Men också om att alla föräldrar inte vill att ens barn tar sig själva till en fritidsgård i ett annat område, vare sig med tunnelbana eller på annat sätt, säger Kamile Ünver (S), kommunfullmäktigeledamot och boende i Masmo/Vårby Haga.

Socialdemokraternas motion kan du läsa här.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Eeva Laine (S)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
072-853 18 60
eeva.laine@huddinge.se

Göran Hallberg (S)
Ersättare i kommunfullmäktige
070-225 74 25
goran.hallberg@huddinge.se

Kamile Ünver (S)
Ledamot i kommunfullmäktige
076-941 77 57
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email