Tänker du rädda biblioteket, Dronjak (M)?

I Huddinges kommuns biblioteksprogram konstateras att biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplatser. Ändå väljer koalitionen att stänga biblioteket i Trångsund

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 20 november 2019.

Att Huddinge har bibliotek i alla kommundelar är en garant för en levande demokrati. Det ger alla Huddingebor, oavsett var man bor och oavsett bakgrund, tillgång till att låna böcker och läsa tidningar. De öppna biblioteken främjar läsning, förmedlar kunskap, och erbjuder en naturlig mötesplats för såväl unga som äldre. Våra bibliotek bidrar till ökad jämlikhet, delaktighet och trygghet.

På kultur- och fritidsnämnden den 12 november röstade den moderatstyrda koalitionen och Sverigedemokraterna för att stänga biblioteket i Trångsund. Detta trots att Trångsundsborna har efterfrågat utökade öppettider på biblioteket. Detta trots att det i Huddinges kommuns biblioteksprogram konstateras att biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplatser som stärker den sociala sammanhållningen. Och detta trots att det i Huddinges plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning slås fast att det redan idag är en brist på urbana verksamheter i Trångsund. 

Huddinge i allmänhet, och våra östra kommundelar i synnerhet, behöver ökade och riktade satsningar på kultur och utveckling. Att stänga ner Trångsunds bibliotek innebär att det blir långt för våra äldre att ta sig till ett bibliotek, det kommer att förhindra förskolor och skolor i Trångsund att göra detsamma, det innebär att en naturlig mötesplats i Trångsunds centrum försvinner och det kommer att försvaga Trångsund som en levande kommundel. 

Därför lämnar vi idag in en interpellation till kommunfullmäktige där vi frågar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om han delar vår uppfattning att beslutet att stänga biblioteket i Trångsund försvagar Trångsunds centrum och Trångsund som levande kommundel, och om han och Huddinges styrande koalition är beredd att ompröva beslutet att stänga biblioteket i Trångsund.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd,
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd,
Eeva Laine (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email