Socialdemokraterna lyfter nedläggningen av Trångsunds bibliotek till fullmäktige

Den moderatstyrda koalitionen i kultur- och fritidsnämnden har beslutat att stänga biblioteket i Trångsund. Socialdemokraterna röstade emot beslutet och har startat en namninsamling för att rädda biblioteket som på mindre än ett dygn fått flera hundra underskrifter. I en interpellation till kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna nu svar om nedläggningen från kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

– Att stänga biblioteket i Trångsund innebär att det blir långt för våra äldre att ta sig till ett bibliotek, det innebär att en naturlig mötesplats i Trångsunds centrum försvinner och det kommer att försvaga Trångsund som en levande kommundel. Givet att det är ett år kvar till att nedläggningen ska verkställas vill vi att Daniel Dronjak (M) svarar på om han och den styrande koalitionen är beredd att ompröva sitt beslut att stänga biblioteket i Trångsund, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna startade igår en namninsamling för att rädda Trångsunds bibliotek. På mindre än ett dygn har namninsamlingen fått flera hundra underskrifter vilket bekräftar bilden av att biblioteket är viktigt för Trångsundsborna. Idag lämnar Socialdemokraterna därför in en interpellation till kommunfullmäktige där man kräver svar om nedläggningen från kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

– I Huddinges kommuns biblioteksprogram 2017-2022 konstateras att biblioteken får en allt viktigare funktion som mötesplatser som stärker den sociala sammanhållningen. Att stänga biblioteket i Trångsund kommer istället att förhindra för bl.a. förskolor och skolor att ta sig till ett bibliotek. Därför vill vi veta hur Daniel Dronjak (M) ser på konsekvenserna för Trångsund av att stänga biblioteket, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email