Socialdemokraterna startar namninsamling för att rädda Trångsunds bibliotek

På kultur- och fritidsnämnden 12 november beslutade Huddinges moderatledda koalition att lägga ner biblioteket i Trångsund hösten 2020. Socialdemokraterna röstade emot förslaget och startar idag en namninsamling för att stoppa nedläggningen.

– Bibliotek i alla kommundelar är en garant för en levande demokrati och ger alla Huddingebor, oavsett var man bor och oavsett bakgrund, tillgång till att låna böcker och läsa tidningar. Bibliotek främjar läsning och kunskap och handlar i grunden om jämlikhet, delaktighet och trygghet. Därför vill vi stoppa nedläggningen av Trångsunds bibliotek, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna startar nu namninsamlingen www.räddatrångsundsbibliotek.nu och kommer från och med idag att kampanja i Trångsunds centrum för att samla in namn för att stoppa nedläggningen av biblioteket i Trångsund.

– Huddinge i allmänhet, men våra östra kommundelar i synnerhet, behöver ökade och riktade satsningar på kultur. I tider av fake news och påverkanskampanjer är våra bibliotek och folkbildningen som de bidrar med också särskilt viktiga. Att stänga biblioteket i Trångsund kommer att göra vår kommun mer sårbar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Praktisk information om Socialdemokraternas namninsamling
Tid: Start 18 november kl. 16.00. Socialdemokraternas oppositionsråd Sara Heelge Vikmång och Rasmus Lenefors är på plats från kl. 17.00.
Plats: Trångsunds centrum.
Webbadress för namninsamlingen: www.räddatrångsundsbibliotek.nu

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email