Förbättra skyltningen till Huddinges idrottsanläggningar

Skyltningen till Huddinges idrottsanläggningar är på flera håll i behov av förbättringar. Exempelvis är skyltningen till Björkängshallen föråldrad och skyltningen till Huddingehallen och Stortorpshallen är bristfällig. På kultur- och fritidsnämnden ikväll lägger Socialdemokraterna därför ett förslag om att förbättra skyltningen till kommunens idrottsanläggningar.

– Socialdemokraterna vill stärka Huddinges föreningsliv. Att ha en tydlig och uppdaterad skyltning till kommunens idrottsanläggningar skulle bidra till att uppnå den målsättningen. Vi vill därför ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att byta ut skylten på Huddingevägen där det idag står Björkängens IP mot en skylt där det står Björkängshallen, samt att se över om skyltningen till övriga idrottsanläggningar i kommunen är tillräcklig eller i behov av förbättringar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Björkängshallen är Huddinges största idrottshall. Där är Huddinge Hockey och Svea Konståkningsklubb verksamma. Hallen nyttjas också av förskolor och skolor, korpen och allmänheten. Idag saknas dock en tydlig skyltning till Björkängshallen.

Ovanför Huddingevägen, vid infarten till Björkängsvägen, är det skyltat till Björkängens IP. Vid Björkängshallen ligger en grusplan som tillsammans med de båda ishallarna utgör Björkängens IP. Grusplanen används dock i princip inte alls, inte heller namnet Björkängens IP. När en Huddingebo eller besökare från en annan kommun befinner sig på platsen är det för att vistas och verka i Björkängshallen.

Även skyltningen till exempelvis Huddingehallen och Stortorpshallen är i behov av att bli tydligare. Socialdemokraterna vill därför att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över skyltningen till kommunens samtliga idrottsanläggningar för att se om de är tillräckliga eller i behov av justeringar.

Här kan du läsa Socialdemokraternas förslag om att förbättra skyltningen till Huddinges idrottsanläggningar.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email