Öppna en fritidsgård i Trångsund

De senaste månaderna har Trångsund drabbats av flera obehagliga händelser i form av rån, misshandel och ett mordförsök. Lösningarna på de här problemen är varken enskilda eller enkla, men en viktig del är att unga ska erbjudas en meningsfull fritid. Socialdemokraterna vill därför att det öppnas en fritidsgård i Trångsund, en fråga vi också gick till val på.

– En viktig pusselbit i arbetet med att förebygga otrygghet är att unga ska erbjudas en meningsfull fritid för att inte hamna på glid och i fel sällskap. Här spelar Huddinges mötesplatser för unga en viktig roll och vi bedömer att det vore värdefullt att öppna en mötesplats i Trångsund. Huddinge är på många sätt en bra och trygg kommun att bo och leva i och Huddinge kommun bedriver också ett ambitiöst och resultatinriktat trygghetsarbete. Samtidigt är trygghet en fråga där vi aldrig kan slå oss till ro utan vi behöver ständigt ligga i framkant med att bekämpa både brotten och brottens orsaker, vilket vi upplever att det finns en bred politisk samsyn kring, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

De senaste månaderna har Trångsund drabbats av flera obehagliga händelser i form rån, misshandel och ett mordförsök. Det vittnas också om öppen droghandel i Trångsund centrum.

– Lösningarna på de här problemen är varken enskilda eller enkla. Tvärtom handlar det om ett brett arbete som inkluderar både skola, socialtjänst, föreningsliv och fritidsaktiviteter, men också trygghetsskapande infrastruktur, ordningsvakter och polisen. Här behöver vi som förtroendevalda fortsätta arbeta tillsammans i konstruktiv anda, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna lämnar idag in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) gällande om det kommer att öppnas en mötesplats i Trångsund i närtid. Frågan finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.sefacebook Twitter Email