S förslag att rädda Trångsunds bibliotek nedröstat

På kvällens kommunfullmäktigesammanträde föll Socialdemokraternas förslag att utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med 150 tkr för att stoppa nedläggningen av Trångsunds bibliotek. Förslaget röstades ner av den moderatledda koalitionen. Sverigedemokraterna lade ner sina röster för att släppa igenom nedläggningen.

– Vi hade ett välunderbyggt förslag som skulle rädda Trångsunds bibliotek, samtidigt som det skulle innebära startskottet för arbetet att finna bättre lokaler i framtiden. Istället får Trångsunds barn och äldre se ännu en mötesplats försvinna. Med vårt förslag hade vi kunnat rädda Trångsunds bibliotek och ta sikte på att Trångsunds centrum ska utvecklas, inte avvecklas. Jag och de cirka 1700 personer som har skrivit på vår namninsamling är väldigt besvikna över detta beslut från den moderatledda koalitionen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Den 18 november startade Socialdemokraterna namninsamlingen RäddaTrångsundsBibliotek.nu. Den har hittills fått över 1700 namnunderskrifter varav cirka 1200 på nätet och cirka 500 på vanliga listor.

– I Huddinges eget biblioteksprogram konstateras att bibliotekens funktion som mötesplats blir allt mer betydelsefull och att de är centrala för att stärka den sociala sammanhållningen. Vi vet också att de utgör en viktig del av verksamheten för både förskolor och skolor. Det här beslutet kommer att försämra förskolebarnens möjlighet att ta del av böcker och läsning då det inte är realistiskt att förvänta sig att Trångsunds förskolor ska ta sig till Skogås bibliotek, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Förutom 150 tkr till Trångsunds bibliotek föreslog Socialdemokraterna också 240 tkr till Huddinges studieförbund och 60 tkr för stipendiet för konstnärlig verksamhet. Socialdemokraternas förslag på utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudget skulle ha finansierats med omfördelning från Huddinge kommuns reserverade medel för 2020. Även detta röstades ner.

Minoritetskoalitionen bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna, Huddingepartiet, medan Sverigedemokraterna avstod från att rösta. Beslutet innebär att Trångsunds bibliotek stänger till hösten 2020.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email