S presenterar satsning för att rädda Trångsunds bibliotek

På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen kommer Socialdemokraterna föreslå att utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med 150 tkr för att stoppa nedläggningen av Trångsunds bibliotek.

– Att lägga ner biblioteket i Trångsund skulle försvåra för många Trångsundsbor, inte minst äldre, att ta sig till ett bibliotek. Det går också rakt emot Huddinge kommuns ambition om att ha levande och attraktiva kommundelar. Med vårt förslag till budgetjustering kan vi behålla Trångsunds bibliotek och ta sikte på att Trångsunds centrum ska utvecklas, inte avvecklas, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Den 18 november startade Socialdemokraterna namninsamlingen RäddaTrångsundsBibliotek.nu. Den har redan nu fått över 1100 namnunderskrifter varav drygt 800 på nätet och ytterligare fler än 300 på vanliga listor.

– I Huddinges eget biblioteksprogram konstateras att bibliotekens funktion som mötesplats blir allt mer betydelsefull och att de är centrala för att stärka den sociala sammanhållningen. Vi vet också att de utgör en viktig del av verksamheten för både förskolor och skolor. Att behålla Trångsunds bibliotek är därför en investering som skulle ge Huddinge kommun mångdubbelt tillbaka, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Förutom 150 tkr till Trångsunds bibliotek föreslår Socialdemokraterna också 240 tkr till Huddinges studieförbund och 60 tkr för stipendiet för konstnärlig verksamhet. Socialdemokraternas förslag på utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudget finansieras med omfördelning från Huddinge kommuns reserverade medel.

Kommunstyrelsen fattar beslut om förslagen på morgondagens sammanträde, tisdag 26 november.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email