Dyrare simskola slår mot simkunnigheten

Publicerad i HuddingeDirekt 26 november 2018

På senaste sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden fastställdes nämndens verksamhetsplan för 2019. I den kan man bl.a. läsa att:

”Arbetet med att öka simkunnigheten är prioriterat. Simning är förutom att vara en uppskattad fysisk aktivitet och rekreationsform även en livsviktig kunskap och en förutsättning för att få godkänt avgångsbetyg i grundskolan.”

Det är helt rätt.

Därför är det beklagligt att kultur- och fritidsnämnden, på samma sammanträde, också beslutade att höja avgifterna för simskola för barn, grundkurs 1 och 2. Från 750 kr per kurs till 1000 kr per kurs.

Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa är två aktörer som har pekat på den stora skillnaden i simkunskaper mellan barn i hushåll med högre inkomster jämfört med barn i hushåll med lägre inkomster. Höga avgifter är en faktor som förhindrar många barn att gå i simskola.

Socialdemokraterna ville därför tillsammans med MP och V att förslaget om att höja avgifterna för simskola för barn skulle dras tillbaka och göras om. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet, Huddingepartiet och Sverigedemokraterna röstade dock för förslaget som därmed antogs.

Simning är en livsviktig kunskap och arbetet med att öka simkunnigheten måste vara prioriterat. Därför borde Huddinges politiska styre arbeta för att hålla ner simskoleavgifterna, inte höja dem.

Rasmus Lenefors, gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email