Koalitionen stänger inte biblioteket på grund av arbetsmiljön

I ett svar till Liberalernas debattartikel om Trångsunds bibliotek ifrågasätter Eva Laine (S) anledningarna till stängningen: "Skälet är den moderatledda koalitionens mångåriga underfinansiering av Huddinges kultur och fritid."

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 25 november 2019.

Det verkar som att kultur- och fritidsnämndens ordförande Bo Källström (L) upplever pressen från Trångsundborna, som under den senaste veckan uttryckt sin kritik mot beslutet att stänga Trångsunds bibliotek i sociala medier och genom Socialdemokraternas namninsamling för att rädda biblioteket. I en debattartikel i HuddingeDirekt (21 november) skriver han om motiveringen bakom beslutet att lägga ner biblioteket i Trångsund – vilket framstår som en efterhandskonstruktion.

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, i vilken beslutet om att stänga Trångsunds bibliotek fattades, anges beslutet under rubriken ”Sund ekonomi” som en besparing. Skälet är den moderatledda koalitionens mångåriga underfinansiering av Huddinges kultur och fritid.

Arbetsmiljön i Trångsunds bibliotek både kan och bör förbättras. Att lokalerna är ”otjänliga” stämmer dock inte, vare sig för personal eller besökare. Slutsatsen att biblioteket måste stängas är därför varken rimlig eller sann.

Däremot skulle konsekvenserna av att stänga biblioteket i Trångsund bli stora. Inte minst för våra äldre och barn i förskolan och skolan som skulle få svårt eller rent av inte omöjligt att ta sig till biblioteket i Skogås. Istället för att stänga Trångsunds bibliotek och ytterligare utarma Trångsunds centrum borde vi därför arbeta tillsammans för att göra Trångsunds bibliotek än bättre för både besökare och personal.

Eeva Laine (S), andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email