Satsa på Huddinges föreningsliv – höj åldern för vuxentaxan

Socialdemokraterna vill satsa på Huddinges föreningsliv. Därför går S till val på att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år. Detta i enighet med Riksidrottsförbundets klassificering av när en utövare betecknas som vuxen.

– Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen som vi vill stötta. I dialog med Huddinges idrottsföreningar har vi tagit fram förslaget att höja åldern då vuxentaxan börjar gälla, från dagens 21 år till 25 år. Det skulle vara en betydelsefull ekonomisk satsning på kommunens idrottsföreningar. Det är också rimligt att Huddinge följer Riksidrottsförbundets klassificering av när en utövare betecknas som vuxen, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna uppmanade under ett halvårs tid 2016 och 2017 den styrande koalitionen i Huddinge att ta initiativ till blocköverskridande samtal för att hitta alternativ till det förslag på vuxentaxa som klubbades av fullmäktige våren 2017. Två partier, S och V, röstade mot det förslag på vuxentaxa som trädde ikraft vid halvårsskiftet ifjol.

– Det är rimligt att vuxna som motionsidrottar betalar för sin halltid. Däremot, som både vi och Huddinges idrottsföreningar har framfört, är det inte rimligt att vuxentaxan gäller från 21 år, varken ur ett bredd- eller elitperspektiv. Idrottsrörelsens utmaning ligger i att få unga vuxna att fortsätta med sitt utövande, vilket är viktigt ur ett socialt perspektiv, men också för både folkhälsa och integration. Därför vill vi höja åldern då vuxentaxan börja gälla till 25 år, säger Rasmus Lenefors.

Snittåldern för spelare i Huddinge IF:s A-lag är cirka 20 år och för Huddinge Basket är majoriteten av A-lagsspelarna mellan 16-20 år gamla. Med den nu gällande vuxentaxan behöver föreningarna betala vuxentaxa för en träning även om endast en deltagare är 21 år eller äldre.

Utöver höjningen av åldern för vuxentaxan vill Socialdemokraterna utreda hur kultur- och fritidsförvaltningen kan förenkla administrationen av vuxentaxan för individuella idrotter.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email