Skapa fler ytor till spontanidrott i Sjödalsparken

Socialdemokraterna har länge drivit på för att rusta upp Sjödalsparken och välkomnar det beslut om upprustning som kommunstyrelsen förväntas ta idag. Samtidigt vill vi också att det skapas fler ytor till spontanidrott och rörelse i parken.

– Vi socialdemokrater har länge drivit på för att rusta upp Sjödalsparken och ge den det lyft den förtjänar. Vi välkomnar därför det beslut om upprustning som kommunstyrelsen förväntas fatta idag och som innebär att Sjödalsparken på riktigt kan bli en stadspark. Samtidigt föreslår vi också att det skapas fler ytor till spontanidrott och rörelse i parken, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

På dagens kommunstyrelsesammanträde föreslår Socialdemokraterna att kommunen ska utreda hur tomten på Klockarevägen där förskolan Falken tidigare låg kan bli en del av Sjödalsparken

– I denna del vill vi att inriktningen bland annat ska vara att planera för ytor för spontan rörelse och idrott i form av till exempel en streetbasketplan och ett utegym. Genom att öka förutsättningarna för spontanidrott kan vi stärka folkhälsan, samtidigt som idrottssatsningar också bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas förslag kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email