Vallöfte från S: Lokala konstnärer ska främjas när Huddinge bygger

Socialdemokraterna i Huddinge presenterar idag sitt tredje vallöfte. Socialdemokraterna går till val på att 1 procent av kostnaderna i byggnadsprojekt i kommunen ska gå till konst och utsmyckning. Socialdemokraterna vill också att det blir konstnärer med Huddingeanknytning som står för utformningen av konst och utsmyckning när Huddinge bygger.

– Konst och kultur är en viktig del av välfärden och bidrar till ett rikare samhälle att leva i. Därför går vi till val på att minst 1 procent av kostnaderna i byggnadsprojekt ska gå till konst och utsmyckning, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Enprocentsregeln innebär att när stat, kommun eller landsting bygger nytt, eller bygger om, ska en procent av byggbudgeten läggas på bild och formkonst. En stor del av Sveriges offentliga konst finns till tack vare enprocentsregeln.

– Vi vill också att kommunen ska verka för att det blir konstnärer med Huddingeanknytning som står för utformningen av konst och utsmyckning när Huddinge bygger nytt eller bygger om. Huddinge har ett starkt konst- och kulturliv som vi ska främja, säger Rasmus Lenefors.

Lagen om upphandling, LOU, tillåter direktupphandlingar av konstnärliga skäl om syftet med upphandlingen är att förvärva en unik konstnärlig prestation.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email