Stoppa nedläggningen av Trångsunds bibliotek

På gårdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden beslöt den M-ledda koalitionen nedskärningar på 2,3 miljoner kronor, bland annat genom att stänga ner biblioteket i Trångsund. Socialdemokraterna yrkade att behålla biblioteket och stoppa nedstängningen.

– Bibliotek i alla kommundelar är en garant för en levande demokrati och ger alla Huddingebor, oavsett var man bor och oavsett bakgrund, tillgång till att låna böcker och läsa tidningar. Bibliotek främjar läsning och kunskap och handlar i grunden om jämlikhet, delaktighet och trygghet. Den moderatledda kommunledningen är ansvariga för att onödigt stora resurser istället går till inhyrd personal, konsulter och löften om skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare.

Den M-ledda koalitionen har belagt flera nämnder med nedskärningskrav. Nedskärningarna i flera av kommunens viktiga verksamheter är ett resultat av flera års underfinansiering av välfärden.

– De öppna biblioteken är viktiga. De erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid för unga och äldre. Vi Trångsundsbor har, tvärtemot detta beslut, efterfrågat utökade öppettider och prioriterandet av satsningar. Nedstängningen av Trångsunds bibliotek kommer att göra det särskilt svårt för våra äldre, förskolor och skolor i närheten att ta sig till andra bibliotek, vilket är ett hot mot såväl biblioteken som vår lokaldemokrati. Tillsammans med Trångsundsborna kommer vi att jobba för att biblioteket inte ska stängas ner, säger Eeva Laine (S), Trångsundbo och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På nämndens sammanträde yrkade Socialdemokraterna att förslaget om nedläggningen av Trångsunds bibliotek tas bort ur kommande verksamhetsplanen för 2020, men bemöttes av en tyst koalition som röstade emot att rädda biblioteket.

– Huddinge i allmänhet, men våra östra kommundelar i synnerhet, behöver ökade och riktade satsningar på kultur. I tider av fake news och påverkanskampanjer är våra bibliotek och folkbildningen som de bidrar med också särskilt viktiga. Att stänga biblioteket i Trångsund kommer göra vårt samhälle mer sårbart, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas yrkande kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och gruppledare
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Eeva Laine (S)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
072-853 18 60
eeva.laine@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email