Öppna en fritidsgård i Masmo

På onsdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden kommer ett Huddingeförslag om att öppna en fritidsgård i Masmo att behandlas. Att öppna en fritidsgård i Masmo var ett vallöfte från Socialdemokraterna och på onsdagens nämnd kommer Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet att föreslå att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga vilka lokaler i området som skulle vara lämpliga för en fritidsgård.

– Kommunens fritidsgårdar erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid för unga. Omvänt vet vi hur många unga har det i de områden där den här möjligheten saknas. Bristen på en naturlig mötesplats kan leda till att unga människor tvingas hänga utomhus eller i trappuppgångar. Och utan en meningsfull fritid riskerar ungdomar att hamna på glid och i värsta fall rekryteras av kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

På kommunens fritidsgårdar får unga Huddingebor bland annat ta del av läxhjälp, spela musik, idrotta och laga mat. Ungdomsgården i Vårby gård spelar en viktig roll för att fånga upp unga människor som bor i området. Men Socialdemokraterna delar uppfattningen i Huddingeförslaget att det finns ett behov av en fritidsgård också i Masmo.

– Vi vill därför att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga lokaler i Masmo som skulle vara lämpliga för en fritidsgård och återkomma till nämnden med förslag. Att investera i en meningsfull fritid för våra barn och unga är att investera i vår gemensamma framtid, säger Eeva Laine (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd
08-535 301 45
rasmus.lenefors@huddinge.se

Eeva Laine (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
072-853 78 60
eeva.laine@huddinge.se

facebook Twitter Email