Huddinges förskolor behöver ökade resurser – kompensera dem för förgäveskostnader

På kommunstyrelsens sammanträde idag kommer Socialdemokraterna att ställa sig bakom förskolenämndens begäran om 3,5 miljoner kronor för att kompensera för förgäveskostnader* i samband med de nedlagda planerna för nytt kök i Vista förskola och uppskjutandet av förskola i Visättra. Den styrande koalitionen vill avslå förskolenämndens begäran.

– I flera år har det varit tydligt att Huddinges förskolor behöver en ny färdriktning med minskade barngrupper och en bättre arbetsmiljö för både barn och personal. Genom att utöka förskolenämndens driftbudget med ett engångsbelopp på 3,5 miljoner kronor skulle vi ge nämnden tydliga förutsättningar för att kunna göra till exempel utbildningsinsatser av personal som bidrar till högre kvalitet i undervisningen. Detta tillskott skulle inte att räcka för att vända utvecklingen i Huddinges förskolor men hade varit ett viktigt steg på vägen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Förskolenämnden begär 3,5 miljoner kronor i utökad driftbudget för förgäveskostnader som uppstått för projektering av nytt kök i Vista förskola och en ny förskola i Visättra. Förskolenämnden prognosticerar ett överskott på 19,3 miljoner kronor för helåret 2019 vilket vid första anblick kan uppfattas som positivt och som den moderatledda anger som skäl för att avslå förskolenämndens begäran. Detta överskott är dock ett resultat av nedskärningar för att kunna betala tillbaka tidigare års underskott och överskottet beror också på färre antal barn än beräknat.

– Huddinges förskolor har de senaste åren genomgått ett ekonomiskt stålbad till följd av en lång tids underfinansiering. Att de sparkrav som Huddinges förskolor har tvingats leva med nu också ska resultera i att man inte blir kompenserade för förgäveskostnader är orimligt, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

* En förgäveskostnad är en kostnad som uppstår när en investering, ett projekt eller ett förslag genomfört utredningar, lokaliseringar och upphandlingar som sedan ställts in eller avbrutits i förtid.
Det är alltså en kostnad för ett projekt eller dylikt som av olika anledningar inte slutförts.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email