Socialdemokraterna kräver: investera i Huddinges förskolebarn nu

På dagens kommunstyrelse innehöll Socialdemokraternas förslag 7,8 miljoner kronor mer till Huddinges förskolor.

–       Socialdemokraterna vill se ett tryggare Huddinge där välfärden stärks. Idag är Huddinges förskolor underfinansierade, barngrupperna växer och personaltätheten minskar. Därför prioriterar Socialdemokraterna att investera i förskolan, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

På kommunstyrelsen behandlades ett avstämningsärende som bygger på kommunens mål och budget. Den moderatledda koalitionens förslag, som innebär ett mindre ekonomiskt tillskott till förskolan än vad Socialdemokraterna föreslog, röstades igenom. Socialdemokraternas tidigare förslag om att skjuta till 1,4 miljoner till barn med särskilda behov förlängs i och med dagens beslut.

–    Smärtgränsen är nådd i många delar av Huddinges välfärd, inte minst i förskolan. Huddinge behöver en ny färdriktning där vi ger förskolepersonalen en bättre arbetssituation och Huddingeborna en välfärd av hög kvalitet för våra gemensamma skattekronor, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00

sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email