Förskolenämnden uppfyller inte sina mål

De senaste månaderna har larmrapporter från förskolechefer, personal och småbarnsföräldrar avlöst varandra. Den ekonomiska situationen i Huddinges förskolor är ohållbar och går ut över verksamhetens kvalitet och barnens trygghet. Under onsdagens kommunstyrelse kommer Socialdemokraterna yrka på att förskolenämndens måluppfyllese inte bedöms som godtagbar.

– Socialdemokraterna har i våra budgetalternativ under flera år föreslagit mer resurser till förskolan. Det är resurser som hade behövts i verksamheten. Förskolans förvaltning uttrycker en oro över att inte kunna leva upp till läroplanens mål och kunna erbjuda en pedagogisk verksamhet som når kvalitetsmålen. Varje vecka kommer också nya larmrapporter från förskolechefer, personal och föräldrar om hur den ekonomiska krisen går ut över verksamheten. Mot den bakgrunden råder det inget tvivel om att måluppfyllelsen för förskolenämnden inte kan bedömas som godtagbar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Under onsdagen fattar kommunstyrelsen beslut om årsredovisningen för 2017. Socialdemokraterna kommer då att föreslå att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden inte bedöms som godtagbar.

– Huddinges förskolor behöver en ny färdriktning där vi ökar investeringarna med målsättningen att ge personalen en bättre arbetssituation och fler kollegor och att minska barngruppernas storlek. Att i det här läget anse att förskolans måluppfyllese är godtagbar vore att blunda för den oro som föräldrar, personal och chefer återkommande uttycker, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

 

facebook Twitter Email